Na ovoj stranici možete pronaći dodatne materijale koji će vam pomoći da odaberete odgovarajući ležaj za vaše aplikacije i time unapredite svoje procese u proizvodnji. Pružamo vam pristup katalozima, uputstvima za odabir ležajeva i informacijama o pravilnoj ugradnji i održavanju ležajeva.

Katalozi

Katalozi sadrže sve neophodne informacije o serijama ležajeva i njihovim pratećim elementima, kao što su dimenzije, opterećenja, broj obrtaja, temperatura, pravilno podmazivanje, pravilna montaža i demontaža, tolerancije. Ove informacije vam pružaju sve što je potrebno kako biste odabrali odgovarajući ležaj za potrebe svog proizvodnog pogona.

*  Materijali su preuzeti sa Schaeffler partner portala, kao i ZVL internog media library-a.

Ljubex uputstva

Ljubex uputstvo predstavlja sveobuhvatan vodič koji će vam pomoći da ostvarite maksimalne performanse kotrljajnih ležajeva. Data su uputstva o pravilnom skladištenju i raspakivanju ležajeva, zaštiti od korozije, pravilnoj montaži i demontaži, kao i redovnom održavanju. Pridržavajući se ovih koraka postiže se dugotrajnost i efikasnost ležajeva. Na taj način, optimizovaćete vaše proizvodne procese i smanjiti rizik od neplaniranih zastoja i kvarova, što će doprineti povećanju produktivnosti i smanjenju troškova održavanja.